.
News
Zdjęcia z Festiwalu część 3
Część trzecia zdjęć z Festiwalu Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej pamięci Jerzego Herby:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919