.
News
XX Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej - regulamin

PLIKI DO POBRANIA: -->>ZGŁOSZENIE<<--

XX Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej pamięci Jerzego Herby w Kuźnicy Czarnkowskiej

EDYCJA JUBILEUSZOWA

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej przy wsparciu Urzędu Gminy Czarnków i Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

2. CEL IMPREZY:
♪ ROZPOWSZECHNIENIE WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ
♪ SZERZENIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
♪ UMOŻLIWIENIE MŁODZIEŻY ZDOLNEJ MUZYCZNIE ZAPREZENTOWANIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI
♪ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACUNKU DO HISTORII I TRADYCJI NARODOWEJ

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

Festiwal odbędzie się 16 listopada 2017  od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Uczestnicy festiwalu występują w kategoriach:
- zespoły wokalne kl. I-III szkół podstawowych (do 3 osób)
- zespoły wokalne kl. IV-VI szkół podstawowych (do 3 osób)
- zespoły klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych (do 3 osób)
- gromady zuchowe i drużyny harcerskie (zgodnie z kategorią wiekową, do 3 osób)
- soliści szkół ponadgimnazjalnych
Każda szkoła może zgłosić jeden zespół w kategorii.
Każdy zespół przygotowuje jedną piosenkę tematyczną.

4. Zgłoszenia: imiona i nazwiska uczestników, nazwisko opiekuna, nazwa szkoły (drużyny), tytuł utworu należy przesłać pocztą elektroniczną (w temacie: zgłoszenie na festiwal + nazwa szkoły), faksem lub dostarczyć do SP w Kuźnicy Czarn. w terminie do 6.11.2017r.
W dniu festiwalu należy dostarczyć do biura festiwalowego zgodę na publikację wizerunku, osobną dla każdego uczestnika, podpisaną przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Tekst zgody w załączeniu.

5. Postanowienia końcowe

Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach, Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Puchar Wójta Gminy Czarnków, Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej, Puchar Komendanta Hufca Trzcianka. Gwarantujemy poczęstunek i dobrą zabawę.

Podkłady do piosenek dostarczyć należy bezpośrednio przed występem na płycie CD w formacie AUDIO lub do dnia 10.11.2017 r. przesłać na adres: kgrela1971@o2.pl. Akustyk nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia nagrań z innego nośnika lub w innym formacie. Niedopuszczalne są podkłady z nagranym wokalem.
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej
ul. Szkolna 10
64-700 Czarnków
tel./fax.67 255-05-29
sekretszkol@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919