.
News
Szkoła w Kuźnicy ponownie rusza w świat
    Z dniem 1 września 2016 roku Publiczne Gimnazjum Kuźnicy Czarnkowskiej rozpoczęło pracę w ramach programu Erasmus+. Realizacja zadań jest zaplanowana na 2 lata, a całkowita kwota przyznanego budżetu to 68 900,00 euro. Tytuł naszego projektu brzmi „What endangered in nature is not an animal or a plant but it is Human”. W projekcie biorą udział trzy szkoły i jedna instytucja oświatowa w Turcji. Publiczne Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej jest koordynatorem projektu, a osobami odpowiedzialinymi za jego realizcajce są: Aleksandra Schaefer, Alicja Chwarścianek oraz Magdalena Kowalewska.

Naszymi szkołami partnerskimi są:

• Refika Aksoy İlkokulu, Ankara, Turcja
• Milli Müdürlüğü, Ankara, Turcja
• Institutio Comprensivo Via Laparelli 60, Rzym, Włochy

    W ramach prac nad projektem odbędą się cztery spotkania warsztatowe z udziałem młodzieży, tzw. Learning/ Teaching/ Training Activities, w których weźmie udział ok. 12 uczniów naszej szkoły. Pierwsze warsztaty odbędą się w grudniu 2016 r. we Włoszech, następne w Polsce w maju 2017r.

    Najbardziej istotnym elementem realizowanego przez nas projektu Erasmus+ jest ochrona gatunków zagrożonych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń oraz przetrwania gatunku ludzkiego. Nasi uczniowie będą mieli okazję do porównania wyników własnej działalności z aktywnością uczniów ze szkół partnerskich. Kolejnym etapem prac będzie rozpoznanie realnego wpływu zmian w ekosystemie na życie człowieka oraz próby rozwiązania zaistniałych problemów. Poprzez wspólne działania mamy nadzieję podnieść poziom uświadomienia, związany z tematyką ochrony środowiska, zaangażować uczniów oraz całą społeczność lokalną w walkę o zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

    Współpraca z młodzieżą z różnych państw europejskich będzie także niepowtarzalną okazją do doskonalenia umiejętności językowych oraz szansą do nawiązania przyjaźni.

    W szkole powstał Eco Club pasjonatów ochrony środowiska, ściśle zaangażowany w realizację działań programu. Prace nad projektem w ramach Erasmus+ już ruszyły, przed nami pierwszy wyjazd. 12 grudnia 2016 roku wyruszamy z pierwszą wizytą do Rzymu.

Aleksandra Schaefer
Alicja Chwarścianek
Magdalena Kowalewska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919